Српски језик и књижевност – МАС

Откако је формирана Катедра за српскохрватски језик и југословенску књижевност 1960. године као истурено одељење Филолошког факултата Универзитета у Београду, Катедра ради непрекидно. Настава није прекидана ни 1999. године када су око зграде падале бомбе, ни касније кад је Приштина постала етнички чисто насеље, већ је привремено настављен рад у Врању на Учитељском факултету, а…

Руски језик и књижевност – МАС

Програм мастер академских студија траје једну годину, раздељено у 2 семестра. Студент стиче укупно 60 ЕСПБ (30 по семестру). Научна област програма су филолошке науке које припадају пољу друштвено-хуманистичких наука. Студент који заврши овај студијски програм стиче звање Дипломирани филолог русиста. Сврха студијског програма јесте да обезбеди стицање научних и стручних знања и вештина према…

Психологија – МАС

Студијски програм: МАС психологија Шеф катедре: доц. др Оливера Радовић Секретар: Сенка Костић Документи: Наставни план и програм МОДУЛ 1 (акредитација 2014. године) Наставни план и програм МОДУЛ 2 (акредитација 2014. године) Књиге предмета (акредитација 2014. године) Уверење о акредитацији Наставници на студијском програму: Мирослав КрстићРедовни професорE-mail Драгана СтанојевићВанредни професорE-mail Мила Алечковић НиколићВанредни професорE-mail Душан…

Педагогија – МАС

МАС педагогија текст Шеф катедре: проф. др Игор Ђурић Секретар: Тамара Добрић Документи: Наставни план и програм (акредитација 2014. године) Књиге предмета (акредитација 2014. године) Уверење о акредитацији Наставници на студијском програму: Јасна Парлић–БожовићРедовни професорE-mail Звездан АрсићВанредни професорE-mail Игор ЂурићВанредни професорE-mail Татјана РадојевићДоцентE-mail Татјана КомпировићДоцентE-mail Илинка Мушикић-ПоповићДоцентE-mail Драгиша ВучинићДоцентE-mail Марија КузмановићАсистентE-mail Тамара ДобрићАсистентE-mail

Енглески језик и књижевност – МАС

Дипломске академске – мастер студије на Катедри за енглески језик и књижевност су организоване у два модула: језички и књижевни. Садржајем и структуром оба модула се надовезују на основне академске студије, омогућавајући тако студентима да прошире већ стечено знање уз развој и усавршавање критичког и аналитичког приступа неопходног за научно-истраживачки рад организовањем дискусија, презентација и…

Психологија – ОАС

Сврха студијског програма oсновних академских студија психологије је пружање студентима основног образовања из, како тренутно, тако и у историјском смислу водећих теоријских система и истраживачких метода и парадигми које имају за циљ разумевање понашања појединца. На овом нивоу студија нагласак је посебно стављен на усвајање концептуалног знања из базичних и примењених области психологије заједно са…

Педагогија – ОАС

Основне академске студије педагогије усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештинa неопходних за професионални рад будућих педагога у различитим областима, као и за даље образовање и перманентно стручно усавршавање. Циљеви основних академских студија педагогије jeсу: овладавање основним појмовима из социологије и сродних дисциплина; оспособљавање за разумевање педагошких појава у светлу историјских и…

Историја уметности – ОАС

Основне академске студије историје уметности усмерене су на стицање знања, развијање способности и вештина неопходних за стурчни рад историчара уметности у различитим институцијама културе, заштите културних добара, основном и средњем образовању, у медијима, у администрацији културних делатности, као и за даље образовање и стручно усавршавање. Предмети су подељени четири групе, и то: опште-образовни, теоријско-методолошки, научно-стручни…

Филозофија – ОАС

На Катедри за филозофију начелно се негује класичан приступ филозофским учењима, али изражен на историјски начин, тако да се узимају у обзир и начини разумевања одређених области које су дивергентно постављане у савременој филозофији. Како упознавање са савременим правцима развоја филозофије (феноменологија, прагматизам, егзистенцијализам, аналитичка филозофија, структурализам, дијалогизам или филозофија другог и другачијег, итд.) опредељује…

Српска књижевност и језик – ОАС

Откако је формирана Катедра за српскохрватски језик и југословенску књижевност 1960. године као истурено одељење Филолошког факултата Универзитета у Београду, Катедра ради непрекидно. Настава није прекидана ни 1999. године када су око зграде падале бомбе, ни касније кад је Приштина постала етнички чисто насеље, већ је привремено настављен рад у Врању на Учитељском факултету, а…

Руски језик и књижевност – ОАС

Програм основних академских студија траје четири године, раздељено у 8 семестара. Студент стиче укупно 240 ЕСПБ (60 по студијској години, 30 по семестру). Научна област програма су филолошке науке које припадају пољу друштвено-хуманистичких наука. Студент који заврши основне академске студије из области руског језика и књижевности оспособљен је за самостални рад у настави руског као…