Резултати испита – Стручно усавршавање наставника

1. СРБЉАК НЕВЕНА – 9
2. КОМПИРОВИЋ МИЛОШ – 7
3. ПЕРИЋ САЊА – 8
4. ШУБАРИЋ ДРАГАНА – 8
5. СТЕВАНОВИЋ ЛЕЛА – 9

У Косовској Митровици, 03.04.2015. године
Наставник, Доц. др Игор Ђурић

Трибина Библиотеке САНУ – 14. април

Трибина Библиотеке САНУ www.sanu.ac.rs Библиотека Српске академије наука и уметности има част да Вас замоли да присуствујете приказивању књига Српски језик на Косову и Метохији данас : (социолингвистички и лингвокултуролошки аспект) / Митра Рељић. – Београд : САНУ ; Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2013 Зборник Института за српски језик САНУ. [Књ.]…

Социологија – МАС

Мастер академске студије социологијеусмерене су на стицање знања и развијање способности и вештинa неопходних за самосталан стручни и научно-истраживачки рад социолога у различитим областима, као и за даље образовање и перманентно стручно усавршавање. Циљеви мастер академских студија социологије jeсу: дубље и целовитије сагледавање теоријских и методолошких знања из одређене области социологије и њeнe повезаности са…

Српска књижевност и језик – МАС

Откако је формирана Катедра за српскохрватски језик и југословенску књижевност 1960. године као истурено одељење Филолошког факултата Универзитета у Београду, Катедра ради непрекидно. Настава није прекидана ни 1999. године када су око зграде падале бомбе, ни касније кад је Приштина постала етнички чисто насеље, већ је привремено настављен рад у Врању на Учитељском факултету, а…

Српски језик и књижевност – МАС

Откако је формирана Катедра за српскохрватски језик и југословенску књижевност 1960. године као истурено одељење Филолошког факултата Универзитета у Београду, Катедра ради непрекидно. Настава није прекидана ни 1999. године када су око зграде падале бомбе, ни касније кад је Приштина постала етнички чисто насеље, већ је привремено настављен рад у Врању на Учитељском факултету, а…

Руски језик и књижевност – МАС

Програм мастер академских студија траје једну годину, раздељено у 2 семестра. Студент стиче укупно 60 ЕСПБ (30 по семестру). Научна област програма су филолошке науке које припадају пољу друштвено-хуманистичких наука. Студент који заврши овај студијски програм стиче звање Дипломирани филолог русиста. Сврха студијског програма јесте да обезбеди стицање научних и стручних знања и вештина према…

Психологија – МАС

Студијски програм: МАС психологија Шеф катедре: доц. др Оливера Радовић Секретар: Сенка Костић Документи: Наставни план и програм МОДУЛ 1 (акредитација 2014. године) Наставни план и програм МОДУЛ 2 (акредитација 2014. године) Књиге предмета (акредитација 2014. године) Уверење о акредитацији Наставници на студијском програму: Мирослав КрстићРедовни професорE-mail Мила Алечковић НиколићВанредни професорE-mail Душан РанђеловићВанредни професорE-mail Владимир…

Педагогија – МАС

МАС педагогија текст Шеф катедре: проф. др Игор Ђурић Секретар: Тамара Добрић Документи: Наставни план и програм (акредитација 2014. године) Књиге предмета (акредитација 2014. године) Уверење о акредитацији Наставници на студијском програму: Јасна Парлић–БожовићРедовни професорE-mail Звездан АрсићВанредни професорE-mail Игор ЂурићВанредни професорE-mail Татјана РадојевићДоцентE-mail Татјана КомпировићДоцентE-mail Илинка Мушикић-ПоповићДоцентE-mail Драгиша ВучинићДоцентE-mail Марија КузмановићСарадник у наставиE-mail Тамара ДобрићСарадник…

Енглески језик и књижевност – МАС

Дипломске академске – мастер студије на Катедри за енглески језик и књижевност су организоване у два модула: језички и књижевни. Садржајем и структуром оба модула се надовезују на основне академске студије, омогућавајући тако студентима да прошире већ стечено знање уз развој и усавршавање критичког и аналитичког приступа неопходног за научно-истраживачки рад организовањем дискусија, презентација и…

Психологија – ОАС

Сврха студијског програма oсновних академских студија психологије је пружање студентима основног образовања из, како тренутно, тако и у историјском смислу водећих теоријских система и истраживачких метода и парадигми које имају за циљ разумевање понашања појединца. На овом нивоу студија нагласак је посебно стављен на усвајање концептуалног знања из базичних и примењених области психологије заједно са…