Резултати испита – Медији и образовање

МЕДИЈИ И ОБРАЗОВАЊЕ РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА 1.    Чубановић Љубица – 9 2.    Грбић Александра – 9 3.    Јанићијевић Наташа – 9 4.    Вељковић Катарина – 7 5.    Лукић Милан- 7 6.    Јосифовић Даница – 6 7.    Вучовић Сања – 6 8.    Илић Милена – 7 9.    Николић Наташа – 8 10.    Тодоровић Тијана – 7 11.  …

Резултати испита – Методика наставе енглеског језика

Катедра за енглески језик и књижевност Резултати испита одржаних 01.04. 2015. год. Методика наставе енглеског језика (стари програм): 1. Никола Мрвић 310 8 (осам) 2. Сања Мркић 340 6 (шест) 3. Јадранка Кијевчанин 413 6 (шест)   Методика наставе енглеског језика 2 (нови програм): 1. Александар Милановић 122/10 8 (73б) (осам) Методика наставе енглеског језика…

Резултати испита – Стручно усавршавање наставника

1. СРБЉАК НЕВЕНА – 9
2. КОМПИРОВИЋ МИЛОШ – 7
3. ПЕРИЋ САЊА – 8
4. ШУБАРИЋ ДРАГАНА – 8
5. СТЕВАНОВИЋ ЛЕЛА – 9

У Косовској Митровици, 03.04.2015. године
Наставник, Доц. др Игор Ђурић

Трибина Библиотеке САНУ – 14. април

Трибина Библиотеке САНУ www.sanu.ac.rs Библиотека Српске академије наука и уметности има част да Вас замоли да присуствујете приказивању књига Српски језик на Косову и Метохији данас : (социолингвистички и лингвокултуролошки аспект) / Митра Рељић. – Београд : САНУ ; Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2013 Зборник Института за српски језик САНУ. [Књ.]…

Социологија – МАС

Мастер академске студије социологијеусмерене су на стицање знања и развијање способности и вештинa неопходних за самосталан стручни и научно-истраживачки рад социолога у различитим областима, као и за даље образовање и перманентно стручно усавршавање. Циљеви мастер академских студија социологије jeсу: дубље и целовитије сагледавање теоријских и методолошких знања из одређене области социологије и њeнe повезаности са…

Српска књижевност и језик – МАС

Откако је формирана Катедра за српскохрватски језик и југословенску књижевност 1960. године као истурено одељење Филолошког факултата Универзитета у Београду, Катедра ради непрекидно. Настава није прекидана ни 1999. године када су око зграде падале бомбе, ни касније кад је Приштина постала етнички чисто насеље, већ је привремено настављен рад у Врању на Учитељском факултету, а…

Српски језик и књижевност – МАС

Откако је формирана Катедра за српскохрватски језик и југословенску књижевност 1960. године као истурено одељење Филолошког факултата Универзитета у Београду, Катедра ради непрекидно. Настава није прекидана ни 1999. године када су око зграде падале бомбе, ни касније кад је Приштина постала етнички чисто насеље, већ је привремено настављен рад у Врању на Учитељском факултету, а…

Руски језик и књижевност – МАС

Програм мастер академских студија траје једну годину, раздељено у 2 семестра. Студент стиче укупно 60 ЕСПБ (30 по семестру). Научна област програма су филолошке науке које припадају пољу друштвено-хуманистичких наука. Студент који заврши овај студијски програм стиче звање Дипломирани филолог русиста. Сврха студијског програма јесте да обезбеди стицање научних и стручних знања и вештина према…

Психологија – МАС

Студијски програм: МАС психологија Шеф катедре: доц. др Оливера Радовић Секретар: Сенка Костић Документи: Наставни план и програм МОДУЛ 1 (акредитација 2014. године) Наставни план и програм МОДУЛ 2 (акредитација 2014. године) Књиге предмета (акредитација 2014. године) Уверење о акредитацији Испитна питања / Психологија Наставници на студијском програму: Милорад ТодоровићВанредни професорE-mail Благоје НешићРедовни професорE-mail Биљана…

Педагогија – МАС

МАС педагогија текст Шеф катедре: проф. др Звездан Арсић Секретар: асистент Драгиша Вучинић Документи: Наставни план и програм (акредитација 2014. године) Књиге предмета (акредитација 2014. године) Уверење о акредитацији Испитна питања / Педагогија Наставници на студијском програму: Јасна Парлић–БожовићРедовни професорE-mail Илинка Мушикић-ПоповићДоцентE-mail Игор ЂурићДоцентE-mail Татјана РадојевићДоцентE-mail Татјана КомпировићДоцентE-mail Звездан АрсићВанредни професорE-mail Марија КузмановићСарадник у наставиE-mail…

Енглески језик и књижевност – МАС

Дипломске академске – мастер студије на Катедри за енглески језик и књижевност су организоване у два модула: језички и књижевни. Садржајем и структуром оба модула се надовезују на основне академске студије, омогућавајући тако студентима да прошире већ стечено знање уз развој и усавршавање критичког и аналитичког приступа неопходног за научно-истраживачки рад организовањем дискусија, презентација и…