Извештај Комисије о избору наставника у звање доцента – кандидат Миљана Павићевић

Извештај Комисије о избору наставника у звање доцента за научну област Психолошке науке, ужу научну област Психологија, предложеног кандидата др Миљане Павићевић.
Извештај Комисије доступан је јавности 30 дана од дана објављивања: од 13.05.2020. до 12.06.2020. године.