Приступна предавања за избор у звање доцента

       На Филозофском факултету у Косовској Митровици, 23. марта 2020. године, са почетком у 11:30 сати, одржаће се приступна предавања за избор у звање доцената, научна област Историјске, археолошке и класичне науке, ужа научна област Историја уметности, по Конкурсу расписаном у публикацији „Послови“ од 15. јануара 2020. године. Приступно предавање одржаће кандидати др…