Извештај Комисије о избору у звање редовног професора – кандидат проф. др Радмило Пекић

       Извештај Комисије о избору наставника у звање редовног професора за научну област Историјске, археолошке и класичне науке, ужу научну област Историја средњег века, кандидата проф. др Радмила Пекића.

Извештај Комисије доступан је јавности 30 дана: од 27. 2. 2020. до 28. 3. 2020.

Извештај Комисије о избору у звање редовног професора – кандидат проф. др Глигор Самарџић

      Извештај Комисије о избору наставника у звање редовног професора за научну област Историјске, археолошке и класичне науке, ужу научну област Историја старог века, кандидата проф. др Глигора Самарџића.

Извештај Комисије доступан је јавности 30 дана: од 27. 2. 2020. до 28. 3. 2020.