Програм педагошког, психолошког и методичког оспособљавања наставника

  ПРОГРАМ ЗА ПЕДАГОШКО, ПСИХОЛОШКО И МЕТОДИЧКО ОСПОСОБЉАВАЊЕ НАСТАВНИКА  ЗА РАД У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА   Пријава за Програм обавиће се од 4. до 8. априла 2022. године. Програмом ће бити обухваћени предмети: Примењена психологија за наставнике; Педагогија; Методика наставног рада и Стручна пракса у установи. Кандидати могу да прате Програм у целини или…